Departament manager
Departament manager
Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасы

Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасы студенттерге «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы», «Орыс тілі», «Қазақ тілі», «Экология және тіршілік қауіпсіздігі», «Педагогика», «Ақпараттық коммуникациялар технологиясы», «Психология» т.с.с. гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша білім беруді қамтамасыз ететін Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

More About Departament
Departament manager
Дінтану кафедрасы

More About Departament
Departament manager