Университет кітапханасы бүгінгі таңда университеттің жетекші құрылымдық бөлімі ретінде оқу – тәрбие үрдістерін қажетті ақпарат құжаттарымен қамтамасыз етуші білім орталығы болып саналады. Бүгінгі нарықтық заман талабына сай біздің кітапхана да өз қадірінше оқырман қауымға қызмет жасап келеді.

Кітапханадағы кітап қоры мол әрі маңызы жағынан сапалы болса оқырмандарға нәтижелі қызмет көрсетілетіні белгілі.

Университет кітапханасының кітап  қорын ғылыми, оқу, оқу-әдістемелік, көркем әдебиет, мерзімді басылымдар,  университет  оқытушыларының оқулықтары және электронды оқулықтар құрайды. Кітапхана қоры университет бағытына сәйкес толықтырылып  отырады. Кітапхана қорында Қазақстан Республикасының Үкімет және билік органдарының басылымдары, қазіргі заманғы энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар қазақ-орыс тілдерінде кең орын алған.

Университет әкімшілігінің қолдауымен кітапхананың кітап қоры үнемі жаңа құжаттармен, тек оқу әдістемелік бағытта ғана емес, оқырмандардың әр – түрлі сұранысын қанағаттандыратын әмбебеп мазмұндағы әдебиеттермен толықтырылып отырады. Кітап қорын толықтыруға бюджеттен қаралған қаржы көлемі жылдан жылға елеулі көбейіп отыр, кітапхана қоры тек әдебиеттер, мерзімді басылымдармен бірге дәстүрлі емес ақпарат тасмалдаушы көздер компакт дискілер, электронды оқулықтармен толықтырылуда.

Мақсаты мен міндеті

Кітапхананың негізгі міндеттері:

Кітапхананың негізгі мақсаттары болып табылады:

 1. оқытушы-профессорлар құрамын, ғылыми қызметкерлер, магистранттар, студенттерді университет профиліне сәйкес сұраныстарына қарай  ғылыми еңбектермен, оқулықтармен, мерзімді басылымдармен орыс және қазақ тілдерінде қамтамасыз ету;
 2. кітапхана қорын университеттің профиліне және оқырмандардың сұраныстарына  сәкес жинақтау;
 3. ақпараттық мәдениет және оқу мәдениеттілігін қалыптастыруға тәрбиелеу. Жаңа ақпараттық режимде жұмыс істеу бағдарламаларымен таныстыру.

Мақсаттары:

Кітапхана өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес келесі функцияларды жүзеге асырады:

 • Оқырмандарды оқырман билеттері арқылы оқу залдары, абонемент және басқа кітап беру пунктерінде дара және топтық ретте қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
 • Оқырмандарға  тегін қызмет көрсету:
 • кітапхана қоры туралы әртүрлі тәсілдермен толық ақпарат беру;
 • кітапхананың анықтамалық -библиографиялық аппараттарынан ақпарат алуға көмек көрсету;
 • оқырмандарға кітапхананың кітап қорындағы барлық әдебиеттерді уақытша пайдалануға беру;
 • алған құжаттардың мерзімін кітапхана ережесіне сәйкес созу;
 • әртүрлі анықтама, кітап тізімдерін, библиографиялық көрсеткіштер жасау, көрмелер және көпшілік жұмыстарды ұйымдастыру.

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы

Қазақстанның ұлттық электрондық кітапханасы

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Абай атындағы педагогикалық университет

Электронды кітапхана

Библиотека университет Нур-Мубарак является структурным подразделением университета, обеспечивающим литературой и информацией учебный и научный процессы.

Библиотечный фонд носит универсальный характер, представлен учебниками, учебными пособиями, учебно-методической, научной литературой, библиографическими, периодическими изданиями, а также фондом на электронных носителях.

В составе библиотечного фонда имеются официальные издания правительства и органов власти РК, современные энциклопедии, словари, справочники на казахском и русском языках, необходимые при подготовке к учебным занятиям.

Основными задачами библиотеки являются:

 1. обеспечение профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, магистрантов, студентов, обслуживающего персонала учебной, научной литературой по техническим, социальным и гуманитарным дисциплинам, периодическими изданиями на казахском и на русском языках в соответствии с информационными запросами и на основе свободного доступа ко всем фондам библиотеки;
 2. формирование фонда в соответствии с профилем университета и информационными всех категорий читателей;
 3. воспитание информационной культуры, принятие навыков пользование книгой, библиотекой;
 4. реализация широкой программы подготовки читателей для работы в новом технологическом режиме.

Функции

 1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных залах, абонементах, пунктах выдачи по единому читательскому билету, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.
 2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
  1. полная информация о составе библиотечного фонда, и другие формы информирования;
  2. консультационная помощь в поиске и выборе произведений печати и других документов с использованием справочно-библиографического аппарата;
  3. выдача во временное пользование произведений печати и других документов;
  4. продление сроков пользования изданиями в соответствии с Правилами пользования библиотекой;
  5. выполнение справок, составление списков литературы, библиографических указателей;
  6. подготовка и проведение наглядных (выставки, просмотры) и устных (различные формы) массовых мероприятий

Республиканская межвузовская электронная библиотека

Казахстанская национальная электронная библиотека

Университет иностранных языков и деловой карьеры

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Научная библиотека Казахского   национального педагогического  университета имени Абая