Академиялық мәселелер департаменті

АКАДЕМИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ДЕПАРТАМЕНТІ

 Департамент директоры

 Оқу-әдістемелік басқарма

 Департаменттің негізгі қызметтері

 Департамент құрылымы

 Департамент қызметкерлері

 Департамент қызметкерлерінің негізгі міндеттері

АКАДЕМИЯЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТІ:

  •  Оқу-әдістемелік басқармасының негізгі мақсаты  білім беру үрдісін жетілдіру, сапалы білім беру  үшін оқу- әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, оқу әдістері мен оның белсенді үлгілерін, бүгінгі күнгі білім беру және ақпараттық-байланыс технологияларын меңгеру, жинақтау және тәжірибеге енгізу;

  • Оқу-әдістемелік басқармасының  негізгі міндеттері;

  • Білім  беру үдерісінде  оқу үдерісін ұйымдастыру және оқу-әдістемеліктермен қамтамасыз ету;

  • Мамандықтардың  білім беру бағдарламаларын Болон үдерісінің талаптарына сәйкес жобалауды ұйымдастыру;

  • Оқытушы-профессорлар құрамы  әзірлеген оқу-әдістемелік материалдар мен білім бағдарламаларының мазмұнына сараптама жасау жұмыстарын  ұйымдастыру  және өткізу;

  • Университеттің перспективалық  даму жоспарын дайындауға ұсыныс беру;

  • Оқу құжаттарын мемлекеттік және университеттік нормативтік базамен сәйкестендіру және бекітілген нормаларды сақтауды қадағалау;

  • Оқу үдерісінің  көрсеткіштеріне  жүйелі түрде  талдау  жасау.

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС

          Оқу-әдістемелік Кеңес (ОӘК) — университет қызметінің оқу-әдiстемелiк және оқу мәселелерін талқылау, оқу-әдістемелік ұсынымдарды ұйымдастыру орталығы болып табылады. ОӘК жоғары және кәсiби бiлiм беру сапасын басқару бағыттары мен механизмдерін, білім беру үдерісін ұйымдастыру мен басқарудың жаңа технологиясын оқу үдерісіне ендіруге ұсыныс береді.
Университеттiң оқу-әдiстемелiк кеңесi қызметiнiң негiзгi бағыттары: университет мамандықтарының оқу жоспарын және жұмыс бағдарламаларын сараптамадан өткізуді; оқулық, оқу-әдістемелік құралдары, оның iшiнде электрондық тасымалдағыштарды әзірлеуді; білім беру үдерісі сапасын, бiлiм беру қызметтерін және оқу, ғылыми әдістемелік зерттеу нәтижелерін университеттің білім беру іс-әрекетінде оларды пайдалану мақсатымен нәтижелерін ұдайы жетілдіру мәселесiн шешумен байланысты сұрақтарды қарастырады.

        ОӘК мамандарды даярлау сапасын көтеру мақсатымен оқу-әдiстемелiк жұмыстарды жетiлдiру бойынша ұсыныстар береді және білім беру қызметтерін көрсететін университеттің білім беру үдерісін ұйымдастыруды талдап, қажет болған жағдайда оқу-әдістемелік құжаттарды сараптамадан өткізу нәтижелерін қарау және құжаттарда көрсетiлген жобаларды ұсыну бойынша шешiм береді. Сонымен қатар оқыту үдерісіне жаңа технологияларды, оқытудың белсенді әдістерін және білім алушылардың білім сапасын бақылауды ендіру бойынша ұсыныстар әзірлеу арқылы оқу-әдістемелік жұмыстардың нәтижелерін  талдап қорыту және университеттің барлық құрылымдық бөлімдеріне семинар, дөңгелек үстелдер және т.б. ұйымдастыру жолымен әдiстемелiк көмек көрсетеді.

ОӘБ мен байланыс:
Академиялық мәселелер департаментінің директоры 8 (727) 302-09-34 nmu.zhalgas@gmail.com
Оқу-әдістемелік басқарма басшысы 8 (727) 302-07-09 murat919@gmail.com
Студенттік бөлім меңгерушісі 8 (727) 302-09-39 saukelek@gmail.com
ЖОО-дан кейінгі білім беру бөлімінің меңгерушісі 8 (727) 302-07-09 glimhanim@gmail.com
Қашықтан білім беру орталығы  8 (727) 302-09-39 mendybayev@gmail.com