УНИВЕРСИТЕТТІҢ ПАСПОРТЫ

Атауы

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН АТАУЫ

Нұр-Мүбарак университеті

Құрылған жылы

2001

БАСШЫЛЫҚ

Ректор – Мухаммад аш-Шаххат Абдулхамид Мухаммад әл-Жинди,
Проректор – Қайрат Құрманбаев.

Куәліктер, лицензиялар

Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 102040-1910-U-e (IU) 03.02.2010 ж.

Лицензия нөмірі: 0137466

Бөлімшелер

Нұр-Мүбарак университетінде 2 факультет,4 кафедра, Әбу Ханифа ғылыми-зерттеу орталығы және Діни экстремизмге қарсы орталық жұмыс істейді.

Мамандарды даярлау

Бакалавриатта – 4 , магистратурада –2, докторантурада – 2 білім беру бағдарламасы бар.

Білім алушылар контингенті

1800 студенттер, магистранттар мен докторанттар

Инфрақұрылым

Жалпы аумақ – 6, 0076 га. Университеттің инфрақұрылымына мыналар кіреді:
– 2 оқу ғимараты;
– 2 жатақхана;
– Үлкен және кіші акт залдары;
– Ғылыми кітапхана;
– 2 оқу-ғылыми орталық;
– Оқу-әдістемелік мешіт;
– Асхана;
– Тренажер зал;
– Медпункт.

Оқытушы-профессорлар құрамының контингенті

Дәріс беретін барлық 104 оқытушының 58-сы ғылыми дәрежелі, 9 доктор (4), PhD доктор 37, 6  доцент, 12-і  ғылым кандитаттары яғни 58,5% ғылыми дәрежелі. Аға оқытушылар – 26,  магистрлар – 14. Қазақстан тарапынан 81 штаттық оқытушы қызмет атқарады. Египет тарапынан 18 оқытушы дәріс береді, 18 ғылым докторлары.

Халықаралық ынтымақтастық

Университет оқытудың халықаралық бағдарламасын жүзеге асыруда, студенттермен алмасу және тағылымдамалар өткізуде әлемдегі аса ірі халықаралық 20 шетелдік университеттермен  меморандум жасасты.

Ғылыми қызмет

Диссертациялық кеңес:
– Исламтану;
– Дінтану;

Орналасқан жері

Қазақстан Ресубликасы, 050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 73

Сайт, E- mail

www.nmu.edu.kz
info@nmu.kz