Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой
Общеуниверситетская кафедра гуманитарных дисциплин

Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасы студенттерге «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы», «Орыс тілі», «Қазақ тілі», «Экология және тіршілік қауіпсіздігі», «Педагогика», «Ақпараттық коммуникациялар технологиясы», «Психология» т.с.с. гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша білім беруді қамтамасыз ететін Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Подробнее о кафедре
Заведующий кафедрой
Кафедра Религиоведения

Подробнее о кафедре
Заведующий кафедрой