Кафедра Религиоведения

Кафедра Туралы

    Дінтану бөлімі 2011ж. дейін университетіміздің «Гуманитарлық және жаратылыстану пәндер» кафедрасының құрамында жұмыс жасап келді. Оқытушылар саны: 19. Оның 3 ғылым докторы-профессор, 5 ғылым кандидаты-доцент, 3 PhD, 8 магистр оқытушы.

Кафедраның дербес ашылған жылы:  2011 жыл.

–  2011-2014жж. – «Дінтану» кафедрасының меңгерушісі,  теология ғылымдарының PhD докторы Әділбаев Алау Шайқымұлы;

–  2014-2020 жж.  – «Дінтану» кафедрасының меңгерушісі, PhD, қауымдастырылған профессор  Ержан Қалмахан Сейтұлы.

–  2020 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедра меңгерушісі PhD доктор, қауымдастырылған профессор м.а Жұмашова Жұлдыз Аманбайқызы.

Кафедра мақсат-міндеттері:

      Подготовка высококвалифицированных специалистов – докторов PhD, владеющих научно-теоретическими основами, направлениями, методами научных исследований в области религии, глубокими знаниями истории религий, учений и религиозных особенностей;

      Подготовка востребованных специалистов в государственных органах, исследовательских центрах, СМИ и других структурах;
     Предотвращение выпускников от религиозного фанатизма по вопросам религиозного экстремизма и терроризма, которые угрожают безопасности государства;
1
Профессор
1
фил.ғ.д
1
PHD, доцент
1
Магистр, старший преподаватель
1
Магистр, оқытушы

Профессорско-преподавательский состав

Дінтану (Магистратура) 1курс-1жылдық РУП 2021-2022

Дінтану (Магистратура) 2курс-1жылдық РУП 2021-2022

Дінтану (Докторантура) 1курс-1жылдық РУП 2021-2022

Дінтану (Докторантура) 1курс РУП 2021-2024

Дінтану (қысқартылған) 1(2)курс-1жылдық РУП

Дінтану  (қысқарталған) 2курс-1жылдық РУП

Теология ЕЖБ 1курс-1жылдық РУП

Теология ЕЖБ 2курс-1жылдық РУП

Дінтану 2 жылдық ЕЖБ (1курс-1жылдық) РУП

Дінтану 2 жылдық ЕЖБ (2курс-1жылдық) РУП

Дінтану 2 жылдық ЕЖБ (РУП)

Дінтану 3 жылдық (қысқартылған) 3курс-1жылдық РУП

Дінтану 3жылдық РУП

Дінтану 4жылдық (Бакалавриат) 1курс-1жылдық РУП

Дінтану 4 жылдық (Бакалавриат) 2курс-1жылдық РУП

Дінтану 4 жылдық (Бакалавриат) 3курс-1жылдық РУП

Дінтану 4 жылдық (Бакалавриат) 4курс-1жылдық РУП

Теология 4 жылдық (1курс-1жылдық)РУП

Теология 4 жылдық (2курс-1жылдық) РУП

Теология 4 жылдық (3курс-1жылдық) РУП

Дінтану 1 курс (Магистратура) РУП 2021-2022

Дінтану 1 курс (Докторантура) РУП 2021-2024

Дінтану 2 курс (Бакалавриат) РУП

Дінтану 2 курс (қысқартылған) РУП

Дінтану 3 курс (Бакалавриат) РУП 1

Дінтану 3 курс (Бакалавриат) РУП 

Дінтану 3 курс (қысқартылған) РУП

Дінтану 4 курс (Бакалавриат) РУП

Дінтану 4 жылдық (Бакалавриат) 1-2 курс РУП 2021-2022

Теология 2 курс (Бакалавриат) РУП

Теология 2 курс (ЕЖБ) РУП 1

Теология 2 курс (ЕЖБ) РУП 

Теология 3 курс (Бакалавриат) РУП

Теология (Бакалавриат) 4 жылдық

Теология (ЕЖБ) РУП 

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
«7M02202-ДІНТАНУ» (2 жылдық)

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
«8D02202-ДІНТАНУ»

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
6В02202- «ДІНТАНУ» (4 жылдық күндізгі бөлім)

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
«6В02202-ДІНТАНУ» (қысқартылған жеделдетілген) 

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
«6В02202-ДІНТАНУ» Екінші жоғары білім (Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша)

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
«6B02203 – ТЕОЛОГИЯ»  (4 жылдық күндізгі бөлім)

2021-2022 оқу жылына арналған
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
«6B02203 – ТЕОЛОГИЯ» (Екінші жоғарғы білім) (Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша)