ҚБТ

Қашықтан білім беру технологиялары

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ КОДЕКСІ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТ ҚАҒИДАЛАРЫ

ҚАШЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ КЕЗІНДЕГІ ОҚЫТУШЫ МЕН БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ЭТИКАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

ҚАШЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ҚАШЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ БОЙЫНША КЕҢЕСШІЛЕР

КӘСІБИ БЕЙІМДІЛІКТІ АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН КУРСТАР ОНЛАЙН ЖҮЙЕГЕ КӨШТІ

КӨКТЕМГІ СЕССИЯНЫ СТУДЕНТ ЕКІ ТҮРЛІ ФОРМАДА ТАПСЫРА АЛАДЫ

ҚБТ ҚОЛДАНЫП ҚОРЫТЫҢДЫ ЕМТИХАН ЖӘНЕ АТТЕСТАЦИЯ ӨТКІЗУ

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020-2021 ЖЖ.

САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЕРЕЖЕСІ

 

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің

оқытушыларына арналған «Кейс материалдарын

Platonus платформасында дұрыс жүктеу» вебинары

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің

бакалавриат білім беру бағдарламасына

қашықтан құжат тапсыру видеонұсқаулығы

 

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің

оқытушыларына GOOGLE формасында

тест құрастыру видеонұсқаулығы

 

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің

оқытушыларына GOOGLE формасында

тест құрастыру видеонұсқаулығы (араб тілінде)

 

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің

оқытушыларына GOOGLE формасында

тест құрастыру семинары

Нұр-Мүбарак университетінің студенті қашықтан

оқуда белсенділік танытты