ПРОРЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА

•2006-2011 гг -Старший преподаватель кафедры исламоведения Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак.

• 2006-2018 гг – Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің исламтану кафедрасында аға оқытушы.

• 2016-2017 гг -Главный специалист в научно-исследовательском центре Абу Ханифа при Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак.

• 2016-2018 гг -Директор Центра противодействия религиозному экстремизму

• С 2018 года проректор Египетского университета исламской культуры» Нур-Мубарак".

2013-2014 гг.-работал в Высшем институте исламоведения в Каире, где проводил научно-исследовательскую работу.

В сборниках зарубежных, отечественных научно-практических конференций опубликовано более 30 статей.

Были прочитаны лекции на курсах и семинарах повышения квалификации исламоведов и имамов страны.

1.  Құрманбаев Қ. Исламдағы адам құқықтары. – Алматы, 2012. – 204 б.

2. Құрманбаев Қ. Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы). – Алматы: Нұр Мүбарак баспасы, 2010. – 300 б.

3. Құрманбаев Қ. Құран ілімдеріне кіріспе (оқу құралы). – Алматы: Нұр Мүбарак баспасы, 2013. – 392 б.

4. Құрманбаев Қ. Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы). 2-ші басылым. – Алматы: Нұр Мүбарак баспасы, 2014. – 300 б.

5. Құрманбаев Қ. Құран ілімдеріне кіріспе (оқу құралы) 2-ші басылым. – Алматы: Нұр Мүбарак баспасы, 2014. – 392 б.

Скопус мақалалар:

1. The scholar of the Turkic world Husamuddin al-Sygnaqi and Arabic linguistics in his works Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing. – Rome-Italy (Scopus), September 2015. No 6, No 5 S2. – P. 174-182.

2. The scientific importance of karachi conference about the ‘constitution of Medina European Journal of Science and Theology. European Journal of Science and Theology 12(6):177-186 • December 2016 with 4 Reads (Romania-Scopus)

 

ВАК Мақалалар:

1. Исламдағы бала құқығы ҚазҰУ «Хабаршысы», Философия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану сериясы № 2(31) – Алматы: Қазақ университеті, 2008.

2. Шариғат пен заң аясындағы хижап «Әділеттің» ғылыми еңбектері №2. – Алматы: Каспий қоғамдық университеті, 2012. – 178-182 бб.

3. Хусамуддин әс-Сығанақи еңбектеріндегі «насых» теориясы ҚазҰУ «Хабршысы», философия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2014. № 2(47). – 75-83 бб.

4. Ислам құқығындағы араб лингвистикасының маңыздылығы ҚазҰУ «Хабршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2014. № 2 (68). – 119-123 бб.

5. Хусамуддин әс-Сығнақидың «ән-Нажах әт-тали тилуа әл-марах» атты еңбегіндегі араб тілі морфологиясы ҚазҰУ «Хабаршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2015. № 2 (72). – 167-171 бб.

6. Хусамуддаин әс-Сығнақи еңбектеріндегі діни мәтіндердің құқықтық интерпретациялануы ҚазҰУ «Хабаршысы», философия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2015. № 2 (51). – 105-111 бб.

7. Европадағы Құран аудармалары ҚазҰУ «Хабаршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2016. № 3 (78). – 167-171 бб.

8. Тәбәрік ұғымының ислам теологиясы мен қазақ халқының діни танымындағы көрінісі: компаративистикалық талдау ҚазҰУ «Хабаршысы», философия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2018. № 4 (66). – 59-66 бб.

9. «Абай Құнанбайұлы мен Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларындағы Матуриди сенім мектебінің маңыздылығы»  // ҚазҰУ «Хабаршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2019. № 2(89).

 

Хат жолдау