АҒЫМДАҒЫ БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫ (22.07.2022)

Есепті кезең 2022-2023 жылдарға арналған
Нысан индексі: 1-болжам.

АРХИВ

Кафедра Исламоведения
Қауымдастрылған профессор-2
Доцент лауазымына - 9 оқытушы;
Аға оқытушы қызметіне - 7 және оқытушылыққа - 14;

Кафедра Религиоведения
Профессор қызметіне - 2 оқытушы;
Қауымд.профессор -1 оқытушы;
Доцент лауазымына - 9 оқытушы;
Аға оқытушы қызметіне - 9 және оқытушылыққа -3;

Араб және ағылшын тілдері кафедрасы
Доцент лауазымына - 6 оқытушы;
Аға оқытушы қызметіне - 8 және оқытушылыққа - 1;

Общеуниверситетская кафедра гуманитарных дисциплин
Қауымд.профессор - 3 оқытушы;
Доцент лауазымына - 5 оқытушы;
Аға оқытушы қызметіне - 6 оқытушы;

Ғылым және инновация секторы
Коммерциализация саласындағы маман - 1 орын

Тәрбие істері және әлеуметтік даму департаментінің маманы - 1 орын

Орналасқан жері: Әл Фараби даңғылы, 73.
Контакт телефоны: 87233020930,
87273020938